Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Cinema Now!

CINEMA NOW je koncipiran kao programski prostor za mlade, talentovane i uspešne filmske stvaraoce.

CINEMA NOW čine neki od naših najperspektivnijih reditelja, glumaca, kamermana, montažera, dizajnera zvuka i producenata.

CINEMA NOW će publici približiti njihov rad, aspiracije i uspehe, a samim tim i naš film danas i pravac njegovog razvoja u budućnosti.

Prostor za predstavljanje mladih i talentovanih filmskih stvaralaca biće otvoren kroz različite festivalske sadržaje. Nekoliko programskih selekcija predstaviće filmove ovih autora. Up to 10.000 Bucks je međunarodna selekcija filmova snimljenih budžetom manjim od 10.000 dolara, a Hungry Days izbor najboljih ranih ostvarenja autora iz celog sveta. Obe su namenjene afirmaciji novih autora, dok će se kroz Nacionalnu klasu prikazati već ostvareni uspesi i premijere mladih domaćih filmskih stvaralaca.  
Prateći festivalski programi služe susretu, upoznavanju, razmeni kontakata i razvoju saradnje između filmskih autora, predstavnika filmskih festivala i institucija, različitih generacija i zemalja, kao i edukaciji kroz radionice, master klasove, diskusije i tribine.
Ovogodišnju festivalsku kampanju, na vizuelnom i programskom planu, obeležiće naši reditelji, glumci, kamermani, montažeri, dizajneri zvuka i producenti.

Cinema City kroz CINEMA NOW želi da predstavi savremeni domaći film novih, mladih, talentovanih i perspektivnih autora i podrži ih u stvaranju, oblikovanju i razvoju budućnosti našeg filma.